Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Σχολικά θέματα

Υπήρξε το αποτέλεσμα της επιτυχίας της κοινοτικής διαμεσολάβησης στις ΗΠΑ και άρχισε από τη δεκαετία του 80.

Στόχος ήταν η καταπολέμηση της ολοένα αυξανόμενης βίας στα σχολεία. Συνίσταται στην εισαγωγή του θεσμού στο σχολικό πρόγραμμα με την εκπαίδευση στις αρχές της ειρηνικής επίλυσης διαφορών δια της διαμεσολάβησης αρχίζοντας από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και οργανώνοντας την εκπαίδευση των μαθητών στη διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων. Εκτός από την εκπαίδευση όλων στο σχολικό σύστημα υπάρχει ειδική εκπαίδευση ομάδων μαθητών όλων των επιπέδων στο να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την διαμεσολάβηση μεταξύ των συμμαθητών τους (peer mediation).

H μέχρι τώρα εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ ενθαρρυντική. Στα χιλιάδες σχολεία της Αμερικής που εφαρμόστηκε παρατηρήθηκε μείωση της βίας μέχρι και 70%.

Έχουμε ανοικτή πρόταση στο Υπουργείο παιδείας να βοηθήσουμε σε αυτό τον τομέα με ένα τουλάχιστον πιλοτικό πρόγραμμα.

Τα πιο κάτω μέλη παρέχουν διαμεσολάβηση για σχολικά θέματα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσο τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στάλω Παπαγεωργίου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ εφήβων.

Σχολική σύμβουλος.

99-357422

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ παιδιών-εφήβων, κοινωνικά.

Ψυχολόγος, εκπαιδευτικός, αναλύτρια αγοράς.

99-350853

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Δημήτρης Θεοκλήτου

Όλων των τύπων.

Ψυχίατρος

99-650357

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Νίκη Μαυροκορδάτου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ εφήβων, οικονομικά, επαγγελματικά.

Ψυχολόγος, σχολική σύμβουλος.

22-772119, 99-660227

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Χρυστάλα Τσουτσούκη

Όλα

Εργασιακά ζητήματα.

99-694393

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Πάνος Χαρτζιώτης

Όλων των τύπων

Διοίκηση δημόσιου τομέα.

99-680898

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Γεωργία Χατζηγέρου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ εφήβων.

Σχολική σύμβουλος.

99-429892

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Έλενα Χατζηγέρου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ εφήβων.

Σχολική σύμβουλος.

99-430225

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Valid XHTML 1.1!
Νοέμβριος 20, 2017
Αναζήτηση
Αναζήτηση: