Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Οικογενειακά θέματα

Έχει λεχθεί ότι οι μεγαλύτερες έχθρες δημιουργούνται μεταξύ συγγενών παρά μεταξύ ξένων. Η ύπαρξη της συγγένειας που δεν μπορεί να αποφευχθεί, η επιδίωξη μεριδίου από κάποια πίτα, τα επακόλουθα αρνητικά έναντι αλλήλων συναισθήματα και πολλά άλλα δηλητηριάζουν, συχνά ανεπανόρθωτα, τις σχέσεις μεταξύ συγγενών. Όσοι ασχολούνται με διαζύγια δικηγόροι, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί γνωρίζουν πολύ καλά τις φοβερές κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον αλλήλων που είναι πέραν πάσης λογικής. Σε πολλές χώρες υπάρχει πίεση εκ μέρους του δικαστηρίου να λυθεί η διαφορά δια μέσου της διαμεσολάβησης. Αυτό πρόκειται να γίνει και στην Κύπρο με τον 'Περί Οικογενειακών Διαφορών Διαμεσολάβησης Νόμο' που είναι επί θύραις.

Τι οικογενειακά θέματα μπορεί να καλύψει η διαμεσολάβηση;

Τα οφέλη της διαμεσολάβησης...

Τα πιο κάτω μέλη παρέχουν διαμεσολάβηση για οικογενειακά θέματα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσο τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γιώτα Αυξεντίου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, κοινωνικά θέματα.

Συμβουλευτική ψυχολόγος.

22-513307

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Στάλω Παπαγεωργίου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ εφήβων.

Σχολική σύμβουλος.

99-357422

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Κώστας Κοιρανίδης

Σε ζευγάρια και οικογένειες.

Κλινικός ψυχολόγος, οικογενειακός θεραπευτής.

22-662226, 99-655449

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ παιδιών-εφήβων, κοινωνικά.

Ψυχολόγος, εκπαιδευτικός, αναλύτρια αγοράς.

99-350853

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Χλόη Κωνσταντινίδου

Σε ζευγάρια και οικογένειες

Εκπαιδευτική ψυχολόγος.

22-350004

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Δημήτρης Θεοκλήτου

Όλων των τύπων.

Ψυχίατρος

99-650357

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Μάρκος Μαρκίδης

Σε ζευγάρια και οικογένειες.

Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής.

22-337030

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Νίκη Μαυροκορδάτου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ εφήβων, οικονομικά, επαγγελματικά.

Ψυχολόγος, σχολική σύμβουλος.

22-772119, 99-660227

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Καίτη Οικονομίδου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, κοινωνικά, διεθνείς συγκρούσεις.

Εκπαιδεύτρια στην επίλυση διαφορών, διαμεσολάβηση συνομηλίκων.

99-427540

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Μάριος Ονησιφόρου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, κοινωνικά.

Ψυχίατρος, οικογενειακός θεραπευτής.

22-591912

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Σε ζευγάρια και οικογένειες, οικονομικά και μεταξύ εργοδοτών-εργοδοτουμένων.

Καθηγήτρια Αγγλικών.

99-657162

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Χρυστάλα Τσουτσούκη

Όλα

Εργασιακά ζητήματα.

99-694393

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Ήβη Δημητριάδου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, κοινωνικά θέματα.

Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια.

99-412437

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Πάνος Χαρτζιώτης

Όλων των τύπων

Διοίκηση δημόσιου τομέα.

99-680898

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Γεωργία Χατζηγέρου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ εφήβων.

Σχολική σύμβουλος.

99-429892

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Έλενα Χατζηγέρου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ εφήβων.

Σχολική σύμβουλος.

99-430225

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Valid XHTML 1.1!
Νοέμβριος 20, 2017
Αναζήτηση
Αναζήτηση: