Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Κοινοτικά θέματα

Τα πλεονεκτήματα της κοινοτικής διαμεσολάβησης αναγνωρίστηκαν από την Κυβέρνηση Κάρτερ στις ΗΠΑ από το 1970. Άρχισαν να δημιουργούνται κέντρα κοινοτικής διαμεσολάβησης σε πολλές πόλεις και κοινότητες. Τώρα είναι κοινός τόπος και παίρνουν τη μορφή είτε των αστικών είτε των αγροτικών κέντρων, σε πολλές χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Αγγλία παρατηρείται αύξηση των παραπομπών πέραν του 20% ετησίως. Τα κέντρα στην ουσία μπορεί να χειριστούν όλων των τύπων τις διαφορές όπως:

Ο Σύνδεσμος μας μπορεί να δέχεται παραπομπές από διάφορες πηγές όπως οργανώσεις, άτομα, κοινότητες, ενώ πρέπει να υπάρχει διάθεση για συμβιβασμό δια μέσου της αρχής της αμοιβαίας νίκης, αλλά και της καλής γειτονίας.

Ο Σύνδεσμος μας μπορεί να εκπαιδεύσει ομάδες ατόμων όπως υπαλλήλους δήμων ή τμημάτων Υπουργείων με όλα τα επακόλουθα πλεονεκτήματα.

Τα πιο κάτω μέλη παρέχουν διαμεσολάβηση για κοινοτικά θέματα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσο τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γιώτα Αυξεντίου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, κοινωνικά θέματα.

Συμβουλευτική ψυχολόγος.

22-513307

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Mαίρη Πύργου

Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαφορές.

Σύμβουλος επικοινωνίας και περιβάλλοντος.

99-774157

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Άντρος Καραγιάννης

Σε οικονομικά, επαγγελματικά και διαφορές εργοδοτών με εργοδοτουμένους.

Σύμβουλος επιχειρήσεων.

22-767676

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ παιδιών-εφήβων, κοινωνικά.

Ψυχολόγος, εκπαιδευτικός, αναλύτρια αγοράς.

99-350853

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Δημήτρης Θεοκλήτου

Όλων των τύπων.

Ψυχίατρος

99-650357

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Καίτη Οικονομίδου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, κοινωνικά, διεθνείς συγκρούσεις.

Εκπαιδεύτρια στην επίλυση διαφορών, διαμεσολάβηση συνομηλίκων.

99-427540

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Μάριος Ονησιφόρου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, κοινωνικά.

Ψυχίατρος, οικογενειακός θεραπευτής.

22-591912

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Χρυστάλα Τσουτσούκη

Όλα

Εργασιακά ζητήματα.

99-694393

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Ήβη Δημητριάδου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, κοινωνικά θέματα.

Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια.

99-412437

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Πάνος Χαρτζιώτης

Όλων των τύπων

Διοίκηση δημόσιου τομέα.

99-680898

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Valid XHTML 1.1!
Νοέμβριος 20, 2017
Αναζήτηση
Αναζήτηση: