Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Εμπορικές διαφορές

Ο κόσμος των επιχειρήσεων γνωρίζει πολύ καλά το πόσο ανταγωνιστικό και σκληρό είναι το περιβάλλον στο οικονομικό σύστημα του ελεύθερου ανταγωνισμού. Είναι επίσης γνωστό ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν καθημερινά μέσα σε συνθήκες στρες που βάζει σε κίνδυνο τη ψυχοσωματική τους υγεία.

Το νομικό μας σύστημα που είναι άκρως ανταγωνιστικό εξωθεί άτομα και οργανισμούς σε διεκδικήσεις του τύπου εγώ κερδίζω-εσύ χάνεις ή ακόμα για να επιβιώσω εγώ πρέπει να εξουδετερώσω ακόμη και να καταστρέψω τον άλλο.

Πιο αναλυτικά αυτό σημαίνει:

Όλα αυτά μπορεί να αποφευχθούν με τη διαμεσολάβηση. Αλλά ακόμη και αν αυτή αποτύχει υπάρχει και η επιλογή της διαιτησίας είτε από τον ίδιο διαμεσολαβητή είτε με άλλον.

Τέλος μπορεί να λεχθεί ότι η διαμεσολάβηση είναι μια επιλογή που δεν θα μετανιώσει κανείς που την επέλεξε γιατί θα γνωρίζει ότι τουλάχιστον έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να λύσει ειρηνικά μια διαμάχη.

Τα πιο κάτω μέλη παρέχουν διαμεσολάβηση για εμπορικές διαφορές. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσο τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μιχάλης Αβραάμ

Σε οικονομικά, επαγγελματικά και διαφορές εργοδοτών με εργοδοτουμένους.

Οικονομολόγος, εγκεκριμένος λογιστής-ελεγκτής.

22-346080

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Mαίρη Πύργου

Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαφορές.

Σύμβουλος επικοινωνίας και περιβάλλοντος.

99-774157

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Άντρος Καραγιάννης

Σε οικονομικά, επαγγελματικά και διαφορές εργοδοτών με εργοδοτουμένους.

Σύμβουλος επιχειρήσεων.

22-767676

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Δημήτρης Θεοκλήτου

Όλων των τύπων.

Ψυχίατρος

99-650357

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Νίκη Μαυροκορδάτου

Σε ζευγάρια και οικογένειες, μεταξύ εφήβων, οικονομικά, επαγγελματικά.

Ψυχολόγος, σχολική σύμβουλος.

22-772119, 99-660227

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Σε ζευγάρια και οικογένειες, οικονομικά και μεταξύ εργοδοτών-εργοδοτουμένων.

Καθηγήτρια Αγγλικών.

99-657162

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Χρυστάλα Τσουτσούκη

Όλα

Εργασιακά ζητήματα.

99-694393

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Πάνος Χαρτζιώτης

Όλων των τύπων

Διοίκηση δημόσιου τομέα.

99-680898

Διαμεσολάβηση:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο:

Email:

Valid XHTML 1.1!
Νοέμβριος 20, 2017
Αναζήτηση
Αναζήτηση: